ppcq.net
当前位置:首页 >> 又组词一年级 >>

又组词一年级

一、又的组词有又及、三又、一又、又名、复又、又复、又且、可又来、又四土、又道是等. 二、基本字义 又yòu 1、表示重复或继续,指相同的:今天又下雨了. 2、表示加重语气、更进一层:你又不是小孩! 3、表示几种情况或几种性质同

是小学一年级的题目吧?应该是可以的,一年级孩子会写的字少,组成【又来】【又是】是可以的,当然还有更好而词语,比如【又细又长】【又高又大】【又红又大】【又大又亮】【又小又多】你可以适当引导孩子写四字词语,写那些他会写的,比如【又小又多】【又高又大】

又说又笑 又大又圆 又长又细 又白又胖 又香又甜 又香又脆 又白又嫩 又哭又闹 又尖又细 又渴又累 又高又大 又惊又喜 又蹦又跳 又高又瘦 又大又红 又粗又长 又高又壮 又吵又闹 又说又笑 又大又圆 又长又细 又白又胖 又香又甜 又香又脆 又白又嫩 又哭又闹 又尖又细 又渴又累 又高又大 又惊又喜

1、又及 [yòu jí] 附带再提一下.信写完并已署名后又添上几句,往往在这几句话下面注明“又及”或“某某又及”. 2、一又 [yī yòu] 犹一再. 3、又名 [yòu míng] 又称作,又叫做. 4、又复 [yòu fù] 又,再. 5、又且 [yòu qiě] 犹而且.表示进一

又组词 : 又及、 三又、 一又、 又且、 复又、 又名、 又复、 可又来、 又道

组词:又细又长的鱼竿、又细又长的香烟、又细又长的鸟嘴、又细又长的铁丝、又细又长的铅笔.造句:他握着那又细又长的钓鱼竿,紧紧的盯着鱼漂.扩展:又细又长,可简称为细长,用来形容某些事物的体形长度较长并且宽窄较细.后面可接各种名词,比如一些具有长度的名词,生活中常见的电线、天线、鱼竿、香烟、铅笔、手指等,也可以形容自然界的动植物,如鹿角、芦苇、麦秆、树干、蛇、动物的尾巴,还可以形容自然界的景色,如闪电、山脉、溪流、香烟的烟雾,还有人体的器官,如眉毛、手指、嘴唇、XX、大腿等等.反正强调某个东西长且细即可.

又哭又笑 又拉又吐 又气又恨 又高又大 又甜又香 又大又圆 又哭又闹 又惊又喜 又白又胖 又细又长 又大又圆 又香又脆 又高又壮 又唱又跳 又说又笑 又哭又闹 又矮又胖 又松又软 又苦又涩 又香又甜 又黑又瘦 又白又嫩 又大又红 又苦又咸 又宽又大 又细又窄 又亮又滑 又多又好 又大又重 又打又骂 又红又辣 又大又亮 又小又瘦 又冷又饿 又饥又渴 又高又瘦 又矮又胖 又香又脆 又白又嫩 又哭又闹 又尖又细 又渴又累 又高又大 又矮又小 又红又专

一年级上册生字组词 识字1、 一 一天 一年 一片 二 二月 二十 十二 三 三十 三天 三人 2、 十 十八 十日 十天 木 木头 木片 木马 禾 禾苗 禾田 3、 上 上下 上头 马上 上车 下 下车 下来 下水 下山 土 土地 水土 土木 土里 个 一个 个人 几个 个子 4、 八

又细又长的木头

为了 [wèi le] 为着一定的目的、理想、bai感情或其它利益 罢了 [bà le] 语气词,用在陈述句的末尾,有仅此而已的意味,对句子的意思du起冲淡的作用,前面常跟不过、无非、只zhi是等词呼应.[bà liǎo] 1.因遇到困难而作罢.除了 [chú le] 1.表示dao不计算在内--跟名、动、形、小句组合专,后面可加外、以外、之外、而外. 除了可用在主语属前,有停顿 得了 [dé le] 表示制止或同意.[dé liǎo] 用在反问或否定句中,表示情况很严重.

qmbl.net | 9213.net | ddgw.net | mtwm.net | ddng.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com