ppcq.net
当前位置:首页 >> 析加偏旁组新字再组词 >>

析加偏旁组新字再组词

晰(清晰) 淅(淅沥) 蜥(蜥蜴)

蜥蜴 清晰 淅淅沥沥 菥(音蜜)

沂[yí]:沂曲、泗沂、沂咏、沂沭、沂鄂、沂志.忻[xīn]:忻慕、忻艳、笑忻.昕[xīn]:昕旦、昕、昕宵、昕曙、昕谒. 近[jìn]:远近、近日、近处、附近、逼近、邻近.

次瓷(瓷瓶)、咨(咨询)、姿(姿势)、资(资源)、恣(恣意);官馆(宾馆)、管(管理)、棺(棺木)、倌(羊倌)、绾(绾绔);兑说(说明)、悦(喜悦);析晰(清晰)、淅(淅沥)、蜥(蜥蜴)、皙(白僖);卷倦(疲倦)、圈(圆圈);鬼魏(魏书)、魅(魅力)、魑魅魍魉.

晰:清晰 淅:淅沥 宇:宇宙 芋:芋头 吁:气喘吁吁 较:较量 胶:胶水 绞:绞刑 郊:郊游 跤:摔跤 骄:骄傲 饺:饺子 蛟:蛟龙 校:校园

换(更换)唤(呼唤);谋(谋划)媒(媒人);浇(浇水)绕(环绕);饿(饥饿)俄(俄国)赋(天赋)斌(斌驳);胶(胶水)较(比较);倍(倍数)陪(陪伴);桅(桅杆)脆(干脆)识(知识)职(职业);淀(淀粉)绽(绽放);杭(杭州)坑(泥坑);跨(跨越)挎(挎包)(答案不唯一)

俏 俊俏 消 消灭 转 转动 偏 偏旁 括 括号 完 完全 远 遥远

加“王”的偏旁 就是“理” 组词:理由.加“土”的偏旁 就是“埋” 组词:埋葬.加“鱼”的偏旁 就是“鲤” 组词:鲤鱼.加“口”的偏旁 就是“哩” 组词:好哩.加“厂”的偏旁 就是“厘” 组词:厘米.

斤是独体字吧.可以加偏旁组新字再组词.如下: 斤 听(听见) 斤 折(折扣) 斤 匠(木匠)

xmjp.net | prpk.net | zxqk.net | mdsk.net | gpfd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com