ppcq.net
当前位置:首页 >> 带有戎字的成语 >>

带有戎字的成语

兵戎相见 词 目 兵戎相见 发 音 bīng róng xiāng jiàn 释 义 兵戎:武器.以武力相见.指用战争解决问题. 〖出处〗吴晗《朱元璋传》第三章二:“从至正十六年起,张士诚和朱元璋兵戎相见,大小数百战,互有胜负.”

戎马倥偬 róng mǎ kǒng zǒng 投笔从戎 tóu bǐ cóng róng 弃笔从戎 qì bǐ cóng róng 戎马倥偬 róng mǎ kǒng zǒng 戎马生涯 róng mǎ shēng yá 兵戎相见 bīng róng xiāng jiàn 元戎启行 yuán róng qǐ xíng 戎马生郊 róng mǎ shēng jiāo 戎马仓皇 róng mǎ cāng huáng 戎马 róng mǎ dān xiào 狐裘蒙戎 hú qiú méng róng 诘戎治兵 jié róng zhì bīng

戎马倥偬 戎马生涯 投笔从戎

戎马仓皇戎马关山戎马倥偬戎马倥偬戎马戎马生郊戎马生涯戎马之地戎事倥偬戎首元凶兵戎相见诘戎治兵兴戎动众元戎启行不为戎首楚人戎言甘为戎首狐裘蒙戎墨从戎弃笔从戎启羞兴戎投笔从戎惟口兴戎

兵戎相见戎马倥偬戎马生涯投笔从戎

弃笔投戎-----------------------------------满意请采纳哦 O(∩_∩)O有疑问请继续追问~~

马到成功,驽马十驾.希望我的答案对你有所帮助! 一马当先,马革裹尸,马到成功,万马奔腾 一马当先 马到成功 车水马龙 马马虎虎 心猿意马 ..

投笔从戎发音 tóu bǐ cóng róng 释义 从戎:从军,参军.扔掉笔去参军.指文人从军. 出处 《后汉书班超传》:“大丈夫无他志略,犹当效傅介子,张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?”

经历. 元戎启行 谓大军出发.语本《诗小雅六月》:“元戎十乘,以先启行搜索“ 戎 ”,找到 12 个成语 成语(点击查看详解) 解释 兵戎相见 兵戎:武器:从军,参军.扔掉笔去参军.指文人从军. 狐裘蒙戎 狐裘的皮毛凌乱.亦以喻国

戎马倥偬 戎马生涯 戎马倥偬 戎马生郊 戎马 戎马仓皇

xcxd.net | xcxd.net | hbqpy.net | bestwu.net | dfkt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com